Projectomschrijving

De NVZA ondersteunt ziekenhuisapothekers in hun professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om de farmaceutische zorg tussen patiënten en hun ziekenhuis optimaal te laten verlopen. Als wetenschappelijke vereniging stimuleert en bevordert de NVZA onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering.

De website van Toxicologie.org wordt door (ziekenhuis)apothekers en artsen (internisten, intensivisten) tijdens hun beroepsuitoefening gebruikt bij de behandeling van geïntoxiceerde patiënten. Mediascape heeft de website van Toxicologie.org volledig herbouwd en voorzien van nieuwe techniek. Resultaat is een (veel) snellere website, welke praktischer is in het dagelijks gebruik. Vanzelfsprekend hebben we hierbij ook het website ontwerp onder handen genomen, met als resultaat een aansprekend en eigentijds uiterlijk.