Privacyverklaring Mediascape

25 mei 2018

Uw privacy is voor Mediascape van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Mediascape.

Offerte aanvraag formulier en Nieuwsbrief

Middels het ‘Offerte aanvraag’ formulier op onze website kunt u project aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen en opdrachten deze informatie er eenvoudig bij zoeken.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes en informatie over onze diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Reclame

Wij willen u graag enkele keren per jaar reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als:

 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf);
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Mediascape met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Respectievelijk benodigd voor de werking van de website en de (geanonimiseerde) meting van de bezoekersstatistieken. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren en het gebruik van onze website.

Hiervoor maakt Mediascape gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Mediascape ter beschikking gesteld.

Op basis van deze analyses kan Mediascape aanpassingen maken op haar website en of service.

Mediascape heeft een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten met de aanbieder van Google Analytics (Google), het IP adres van de bezoeker is geanonimiseerd (d.m.v. het maskeren van het laatste octet van het IP-adres), tevens worden de gegevens die verzameld worden niet gedeeld met derde partijen (met inbegrip van Google) of binnen producten/diensten van Google.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar dit kan de werking van onze website nadelig beïnvloeden.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • een standalone server welke niet extern benaderbaar is (geen koppeling met het internet)
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Mediascape hanteert een termijn van twee jaar na de laatste opdracht/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. Indien de wet een andere bewaartermijn voorschrijft zal Mediascape zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mediascape
Jeanne d’Arclaan 14-B
8302 ZA Emmeloord
email: info@mediascape.nl
telefoon: 0527-622765

Bij ons altijd maatwerk

Iedere organisatie is nu eenmaal anders

subfooter-bg