Projectomschrijving

Innoflect richt zich op professionele ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, personeel & organisatie, sociaal domein, programma- en projectmanagement.

Voor Innoflect heeft Mediascape een naamlogo ontwikkeld, waarbij de bedrijfsnaam het logo vormt. De ontwikkeling, die de ondersteuning door Innoflect te weeg brengt binnen een organisatie, wordt gesymboliseerd door het stroomdiagram in de letter ‘o’.