Projectomschrijving

Innoflect richt zich op professionele ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, personeel & organisatie, sociaal domein, programma- en projectmanagement.

Voor Innoflect heeft Mediascape een logo met bijbehorende vormentaal ontworpen, welke vervolgens is uitgerold naar briefpapier, envelop en visitekaart. Het beeldmerk (welke symbool staat voor de ontwikkeling, die de ondersteuning door Innoflect te weeg brengt binnen een organisatie) is hierbij prominent ingezet als stijl element.